Terapevti

TERAPEVTI

Kristina Greif, zakonska in družinska terapevtka, je zaključila podiplomski študij iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Stažirala je na Frančiškanskem družinskem inštitutu pod supervizorstvom dr. Christiana Gostečnika in njegovih sodelavcev. Je članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov.

Izvaja individualne, partnerske in družinske terapije, enkratne pogovore ter vodi skupinske terapije za žrtve spolnih zlorab.

Ima večletne izkušnje dela z otroki in mladostniki iz socialno ranljivih okolij v Sloveniji in tujini, dodatno pa se je izobraževala tudi za terapevtsko delo z otroki.

Področja, s katerimi se še posebej ukvarja, so: spolne zlorabe, depresija, nezvestoba, mladi pri iskanju poklica, odhod od doma, samopoškodovanje in motnje hranjenja.

e-pošta:
kristina.greif@upanje.net

tel.: 051 733 572

Matjaž Petrič, zakonski in družinski terapevt, je izobraževanje začel na podiplomskem programu Zakonske in družinske študije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Zaključil je tudi izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije ter je pod supervizorstvom dr. Christiana Gostečnika in njegovih sodelavcev opravil stažiranje na Frančiškanskem družinskem inštitutu.

Tekom izobraževanja je pridobival izkušnje pri delu s povzročitelji in žrtvami nasilja, kakor tudi pri delu z odvisniki v procesu zdravljenja.

Raziskovalna področja: travme, odvisnosti, čustvene, fizične in spolne zlorabe, panični napadi in žalovanje.

e-pošta: 
matjaz.petric@upanje.net

tel.: 051 850 050

Kontaktni podatki
Center za zakonsko in družinsko terapijo Upanje
Slovenska cesta 55
1000 Ljubljana
Telefon: 051 733 572 ali 051 850 050
E-mail: info@upanje.net
Dodatne povezave
Foto: studio Forma