Marija Barbara Porenta

Marija Barbara Porenta

Terapevtka

Specialistka zakonske in družinske terapije, ki nudi podporo pri odločitvah, izbirah, odkrivanju poguma in hoji po raznovrstnih življenjskih poteh.

Marija Barbara Porenta, specialistka zakonske in družinske terapije je po zaključenem  študiju na Fakulteti za socialno delo UL (univerzitetna diplomirana socialna delavka) vpisala podiplomski študij specializacije Zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti UL ter ga tudi uspešno dokončala. S terapevtskim delom je pričela v okviru enoletnega stažiranja na Frančiškanskem družinskem inštitutu, kjer je kasneje izpopolnjevala svojo prakso pri projektu Terapevtska pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami, s sodelovanjem pri programu Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju ter pri projektu Celostna pomoč mladim družinam (Skupina za mlade mamice) in z izvajanjem terapij.

 

Od leta 2012 do 2022 je opravljala pod okriljem Frančiškanskega družinskega inštituta samostojno klinično terapevtsko delo pod stalnim supervizorstvom in po modelu relacijske družinske terapije. Poleg individualnih, zakonskih in družinskih terapij je 15 let sodelovala pri vodenju skupine za Zakonce v krizi, ki jo v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta vodi dr. Christian Gostečnik.

 

Od leta 2017 je bila nekaj časa kot avtor poljudno strokovnih prispevkov dejavna na internetni strani Začniznova – zacniznova.si (nudenje informacij ljudem v duševni stiski in njihovim bližnjim). V letu 2017/18 je bila izvoljena v naziv asistentke za področje Izpopolnjevanja zakonske in družinske terapije pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije (Teološka fakulteta UL) in sodelovala na kliničnih vajah (Izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija, Relacijska zakonska terapija).

 

V okviru Frančiškanskega družinskega inštituta je poleg lastne terapevtske klinične prakse skrbela tudi za stike s klienti in vodila ter spremljala vsakoletne skupine terapevtov stažistov (praksa študentov) ter izvajala individualne supervizije s terapevti stažisti.

 

Izvaja terapije za posameznike, pare in družine ter enkratne razgovore in svetovanja. Predava tudi za starše, zakonce in strokovne delavce z različnih področij ter za zaposlene v podjetjih.

Podporo pri odločitvah, izbirah, odkrivanju poguma, upanju, zaupanju in hoji po življenjskih poteh nudi na področjih:

 • starševstva,
 • partnerskega odnosa,
 • mladostništva,
 • poporodnega obdobja,
 • samopodobe,
 • izgorelosti,
 • tesnobe,
 • psihosomatike,
 • depresije,
 • ženskega telesa,
 • spolnosti,
 • izzivov v življenju,
 • motenj hranjenja,
 • osamljenosti,
 • žalovanja,
 • smisla v življenju,
 • nezvestobe,
 • odhoda od doma.

 

Od vedno jo je privlačil človek kot enkratno, izvirno in neponovljivo bitje z edinstveno notranjostjo, ki vsakega dela drugačnega od drugega. Tako išče s človekom vedno znova poti do njegove vrednosti.

 

Specialty

Terapevtka

Degrees
Certificates & awards

Have a question?

  Skip to content